Danh mục: 2) Các Thánh Lễ · Những ngày Chúa Nhật và những ngày ngoại lệ


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ
CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

Các Thánh Lễ

· NHỮNG NGÀY CHÚA NHẬT ·

· NHỮNG NGÀY NGOẠI LỆ ·

đến 14.11.2021

 


SẮP XẾ KHẲ CẤP
VÌ ĐẠI DỊCH CORONA VIRUS

 

Kính thưa giáo dân, để ngăn chặn các tình huống nguy hiểm, các biện pháp an ninh hiện đang được triển khai trong giáo phận và trong giáo xứ của chúng tôi để giảm thiểu rủi ro sức khỏe do coronavirus gây ra:
 • Chỉ những người không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh cúm hoặc nhiễm coronavirus mới có thể tham gia thánh lễ. Những người có nguy cơ được yêu cầu ở nhà.
 • Phải duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét cho những người khác trong toàn nhà thờ.
 • Trong thánh lễ, lời chúc bình an sẽ không được chúc mừng bằng tay.
 • Nhà thờ chỉ được ngồi ở những nơi được đánh dấu. Các gia đình có thể ngồi chung vào nhiều nơi trên cùng một hàng ghế.
 • Không cần đặt chỗ.
 • Bắt buộc phải dùng khẩu trang.

──

· Có thể thay đổi ·
THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


 

VÀO THỨ HAI 18.10.2021

Thánh Luca, Thánh Sử
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 


VÀO THỨ NĂM 21.10.2021

 • 17.30   Chuôi Mân Côi
 • 18.00   Thánh Lễ ngày thường tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ BẢY 23.10.2021

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 09.30   Giáo lý
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển hoặc Anh 
 • 13.00   Thánh Lễ gia đình

 


VÀO CHỦ NHẬT 24.10.2021

Chúa Nhật thứ 30 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ NĂM 28.10.2021

Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
 • 17.30   Chuôi Mân Côi
 • 18.00   Thánh Lễ kính

 


VÀO CHỦ NHẬT 31.10.2021

Chúa Nhật thứ 31 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ BẢY 6.11.2021

Lễ Các Đẳng Linh Hồn
 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển hoặc Anh 
 • 10.30   Thánh Lễ câu cho nhưng người đã qua đời
 • 12.00   Buôi câu nguyên tại Nghia Trang

 


VÀO CHỦ NHẬT 7.11.2021

Lễ Các Thánh Nam Nư
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ kính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ BA 9.11.2021

Cung hiến Đên thờ Thánh Gioan Latêranô
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 


VÀO THỨ BẢY 13.11.2021

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 09.30   Giáo lý
 • 13.00   Thánh Lễ gia đình

 


VÀO CHỦ NHẬT 14.11.2021

Chúa Nhật thứ 33 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 17.00   PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


►  Các Thánh Lễ · Chương trình hàng tuần
►  Các Thánh Lễ · Lịch GOOGLE
·
►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com