Danh mục: 1) Các Thánh Lễ · Chương trình hàng tuần


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ
CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

Các Thánh Lễ

· CHƯƠNG TRÌNH HÀNG TUẦN ·

25.11. – 4.12.2022

 


VÀO THỨ SÁU 25.11.2022

Thánh Catarina thành Alexandria, Đồng trinh Tử đạo
 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ BẢY 26.11.2022

 • 07.30   Thánh Lễ kính đức Mẹ Maria
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 27.11.2022

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính & Hội chợ
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ HAI 28.11.2022

 • 07.30   Thánh Lễ Mùa Vọng tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ BA 29.11.2022

 • 18.00   Thánh Lễ Mùa Vọng tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ TỨ 30.11.2022

Thánh Andrê, Tông Đồ
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 


VÀO THỨ NĂM 1.12.2022

 • 17.30   Giờ Châu Thánh Thê
 • 18.00   Thánh Lễ Mùa Vọng tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ SÁU 2.12.2022

 • 07.30   Thánh Lễ Mùa Vọng tiếng Phần Lan
 • 17.00   Giờ Châu Thánh Thê

 


VÀO THỨ BẢY 3.12.2022

Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục
 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 4.12.2022

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


►  Các Thánh Lễ · Những ngày Chúa Nhật và ngoại lệ
►  Các Thánh Lễ · Lịch GOOGLE
·
►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com