Chuyên mục: Các Thánh Lễ · Chương trình hàng tuần


 

Giáo xứ tại Turku

Thánh Brigitta và Chân phước Hemming

 

CÁC THÁNH LỄ 16.–24.11.2019

 


Vào thứ bảy 16.11.2019

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan
 • 17.00  Thánh Lễ tiếng Aramaic

 


VÀO CHỦ NHẬT 17.11.2019

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Ba Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ hai 18.11.2019

 • Không có Thánh Lễ

 


Vào thứ ba 19.11.2019

 • 18.00  Thánh Lễ ngày thường

 


Vào thứ tứ 20.11.2019

 • 07.30  Thánh Lễ ngày thường

 


Vào thứ nam 21.11.2019

 • 17.30  Giơ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Thánh Lễ: Đức Trinh Nữ Maria dâng mình trong đền thờ

 


Vào thứ sáu 22.11.2019

 • 07.30  Thánh Lễ: Thánh Cêcilia, Đồng trinh Tử đao

 


Vào thứ bảy 23.11.2019

 • 07.30  Thánh Lễ kính đức Mẹ Maria
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 24.11.2019

Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


 

Lịch Thánh Lễ của khả dụng cũng thế tại đây

 


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU TIẾNG VIỆT

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi