Chuyên mục: Các Thánh Lễ · Chương trình hàng tuần


 

Giáo xứ tại Turku

Thánh Brigitta và Chân phước Hemming

 

Các Thánh Lễ 14.-22.9.2019

 


Vào thứ bảy 14.9.2019

Suy Tôn Thánh Giá
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 16.00  Thánh Lễ với giám mục

 


VÀO CHỦ NHẬT 15.9.2019

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tư Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ hai 16.9.2019

 • Không có Thánh Lễ

 


Vào thứ ba 17.9.2019

 • 18.00  Thánh Lễ ngày thường

 


Vào thứ tứ 18.9.2019

 • 07.30  Thánh Lễ ngày thường

 


Vào thứ nam 19.9.2019

 • 17.30  Giơ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Thánh Lễ: Thánh Januarius, Giám mục Tử đao

 


Vào thứ sáu 20.9.2019

 • 07.30  Thánh Lễ: Thánh Andrê Kim, Linh mục, và Phaolô Chong, và các bạn, Tử đạo

 


Vào thứ bảy 21.9.2019

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 22.9.2019

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


 

Lịch Thánh Lễ của khả dụng cũng thế tại đây

 


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU TIẾNG VIỆT

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi