Medlemsavgift


Bästa medlemmar av Helsingfors stift!

 

Den senaste tidens ekonomiska förändringar bl.a. lönerna till vårt prästerskap, har lett till många obesvarade frågor bland medlemmarna i vårt stift. Å andra sidan har den nya situationen även väckt intresse för hur kyrkan under de nya betingelserna ekonomiskt klarar sig. Därför vill jag klargöra hur medlemmarna i vårt stift ekonomiskt kan stöda kyrkan och samtidigt lyfta fram deras plikt i denna fråga. Varje medlem i den katolska kyrkan, varje församlingsmedlem, har en plikt att enligt sina möjligheter också stöda sin egen kyrka och verksamheten i sin församling. I Helsingfors katolska stift kommer detta att ske på följande sätt från och med början av 2018.

 

Varje fullvuxen katolik har som plikt att betala 1,5 % av sin beskattningsbara inkomst till sin egen församling.

 

LÄS MERA HÄR

 

Betalningen sker på församlingens medlemskonto. De kyrkans medlemmar som har betydande ekonomiska svårigheter måste givetvis inte betala summan till fullo. Rekommendationen är att man automatiskt månatligen betalar via bankgiro summan på församlingens medlemskonto. Församlingarna överför regelbundet 10 % av det insamlade beloppet till stiftet. Stiftet behöver dessa medel för att upprätthålla gemensamma verksamheter. En del går även som överföringar till de församlingar vilka inte är solida.

 

Denna bestämmelse omintetgör alla tidigare direktiv gällande sätt hur man stöder kyrkan ekonomiskt.

 

Man kan, såsom tidigare, fortfarande stöda stiftet direkt. Man bör, såsom tidigare, årligen betala för stiftets tidning FIDES. Jag vill tacka alla som redan nu stöder kyrkan!

 

Helsingfors 8.1.2018

 

+ Teemu Sippo SCJ
Biskop av Helsingfors

 


FÖRSAMLINGENS KONTO

FI40 1547 3000 0005 98
NDEAFIHH
·
Medlemsavgiftets referensnummer 90010

 

KYRKORENOVERINGSKONTO

FI88 1544 3000 2018 35
NDEAFIHH

 

BEGRAVNINGSPLATSFONDENS KONTO

FI48 1547 3000 1007 52
NDEAFIHH
·
En av de två katolska begravningsplatser i Finland befinner sig i Åbo. Man håller den i gott skick med frivilliga krafter, men pengar behövs också.

 


►  HUVUDMENYN
►  FÖRSTASIDAN

Webmaster
catholicturku (at) outlook.com