Medlemsavgift och kollekt


MEDLEMSAVGIFT

·
Bästa medlemmar av Helsingfors stift!
·
Den senaste tidens ekonomiska förändringar bl.a. lönerna till vårt prästerskap, har lett till många obesvarade frågor bland medlemmarna i vårt stift. Å andra sidan har den nya situationen även väckt intresse för hur kyrkan under de nya betingelserna ekonomiskt klarar sig. Därför vill jag klargöra hur medlemmarna i vårt stift ekonomiskt kan stöda kyrkan och samtidigt lyfta fram deras plikt i denna fråga. Varje medlem i den katolska kyrkan, varje församlingsmedlem, har en plikt att enligt sina möjligheter också stöda sin egen kyrka och verksamheten i sin församling. I Helsingfors katolska stift kommer detta att ske på följande sätt från och med början av 2018.
·
Varje fullvuxen katolik har som plikt att betala 1,5 % av sin beskattningsbara inkomst till sin egen församling.
·
►  LÄS MERA HÄR
·
Betalningen sker på församlingens medlemskonto. De kyrkans medlemmar som har betydande ekonomiska svårigheter måste givetvis inte betala summan till fullo. Rekommendationen är att man automatiskt månatligen betalar via bankgiro summan på församlingens medlemskonto. Församlingarna överför regelbundet 10 % av det insamlade beloppet till stiftet. Stiftet behöver dessa medel för att upprätthålla gemensamma verksamheter. En del går även som överföringar till de församlingar vilka inte är solida.
·
Denna bestämmelse omintetgör alla tidigare direktiv gällande sätt hur man stöder kyrkan ekonomiskt.
·
Man kan, såsom tidigare, fortfarande stöda stiftet direkt. Man bör, såsom tidigare, årligen betala för stiftets tidning FIDES. Jag vill tacka alla som redan nu stöder kyrkan!
·
Helsingfors 8.1.2018
·
+ Teemu Sippo SCJ
Biskop av Helsingfors

 


FÖRSAMLINGENS KONTO

FI40 1547 3000 0005 98
NDEAFIHH
·
Medlemsavgiftets referensnummer 90010
·

BEGRAVNINGSPLATSFONDENS KONTO

FI48 1547 3000 1007 52
NDEAFIHH
·
En av de två katolska begravningsplatser i Finland befinner sig i Åbo. Man håller den i gott skick med frivilliga krafter, men pengar behövs också.

 


KOLLEKT – MOBILEPAY 89652

·
Kollekten kan nu också ges med smarttelefon, genom att använda MobilePay-applikationen. MobilePay motsvarar kontantbetalning och kan därför behändigt användas till exempel för att ge kollekt då lämpliga kontanter inte finns tillgängliga. Applikationen kan laddas ner från appbutiken. Den vanligaste appbutiken för Android-telefoner heter Google Play och för Apple-telefoner heter den App Store.
Församlingens MobilePay-nummer är 89652. Du kommer att se texten ”Turun katolinen seurakunta” och en liten bild av vår kyrka på telefonens skärm. Genom att klicka på bilden kommer du åt att betala. Välj ett belopp som du lägger i kollekten. Beloppet tas från ditt bankkonto och överförs till församlingens bankkonto, och på kontoutdraget står namnet på den som betalat.

 


►  HUVUDMENYN
►  FÖRSTASIDAN

Webmaster
catholicturku (at) outlook.com