Jäsenmaksu


Hyvät hiippakuntalaiset!

 

Viime aikojen taloudelliset muutokset, muun muassa pappien palkkaus, ovat aiheuttaneet hiippakuntalaisten keskuudessa paljon kysymyksiä, mutta myös mielenkiintoa sitä kohtaan, miten kirkko uusissa olosuhteissa tulee taloudellisesti toimeen. Siksi haluan selvittää sitä, miten hiippakuntalaiset voivat tukea taloudellisesti kirkkoa ja samalla haluan tuoda esiin myös heidän velvollisuutensa tässä asiassa. Katolisessa kirkossa jokainen kirkon jäsen, jokainen seurakuntalainen, on velvoitettu tukemaan mahdollisuuksiensa mukaan myös taloudellisesti oman kirkkonsa ja seurakuntansa toimintaa. Helsingin katolisessa hiippakunnassa tämä tapahtuu vuoden 2018 alusta lähtien seuraavalla tavalla:

 

Jokaisella täysi-ikäisellä katolilaisella on velvollisuus maksaa 1,5 % verotettavista ansiotuloistaan oman seurakuntansa jäsenmaksutilille.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ

 

Näin ei tietenkään tarvitse tehdä, ainakaan täysimääräisesti, mikäli kirkon jäsenellä on suuria taloudellisia haasteita. Suositeltavin tapa on tehdä automaattinen kuukausittainen pankkisiirto seurakunnan jäsenmaksutilille. Seurakunnat luovuttavat säännöllisesti noin 10 % keräämistään tuloista hiippakunnan käyttöön. Hiippakunta tarvitsee näitä tuloja yhteisten toimintojen ylläpitämiseen sekä mm. niiden seurakuntien tukemiseen, jotka eivät ole omavaraisia.

 

Tämä ohje kumoaa kaikki aikaisemmat kirkon taloudellista tukemista koskevat ohjeet.

 

Hiippakuntaa voi kuitenkin edelleen tukea myös suoraan kuten tähänkin asti, samoin jokaiseen katoliseen kotiin lähetettävän Fides-lehden tilausmaksu tulee edelleen maksaa vuosittain. Kiitos kaikille teille, jotka jo nyt tuette kirkkoa!

 

Helsingissä 8.1.2018

 

+ Teemu Sippo SCJ
Helsingin piispa

 


SEURAKUNNAN TILI

FI40 1547 3000 0005 98
NDEAFIHH
·
Jäsenmaksun viitenro 90010

 

HAUTAUSMAARAHASTON TILI

FI48 1547 3000 1007 52
NDEAFIHH
·
Toinen Suomen katolisista hautausmaista sijaitsee Turussa. Sen kuntoa ylläpidetään pääasiassa vapaaehtoistyöllä, mutta ylläpito vaatii myös rahaa.

 


►  PÄÄVALIKKO
►  ETUSIVU

Webmaster
catholicturku (at) outlook.com