Kyrkorenovering


Kära församlingsmedlemmar!

 

I våras fick jag ett brev från Bonifatiuswerk. Bonifatiuswerk är en katolsk välgörenhetsorganisation i Tyskland grundad år 1849 med mottot Keiner soll alleine glauben (Ingen bör vara ensam i sin tro). Dess uppdrag är bland annat att i stöda katolska aktiviteter, katolskt trosliv och stärka tron där det behövs, bland annat i Norden, där det finns mycket få katoliker jämfört med den övriga befolkningen. Vår församling har fått ta del av Bonifatiuswerks stöd också tidigare, dvs när Birgittasalen byggdes. Det finns en plakett bredvid Birgittasystrarnas entré som påminner om Bonifatiuswerks vänlighet mot oss.
·
Nu innehöll brevet uppgifter om att församlingen beviljats kännbart stöd för renoveringen av fastigheten. Ett villkor för stödet är att församlingen bidrar med en andel av kostnaderna, vilket nog belastar vår ekonomi. Vi har öppnat ett särskilt konto för renoveringsprojektet.Stiftets administration, fader Pasinato, stöder fullt detta stora renoveringsprojekt.

 

Kyrkorenoveringskonto

FI88 1544 3000 2018 35
NDEAFIHH

 

En projektgrupp har grundats för renoveringen, och den består av församlingsmedlemmarna Benito Casagrande samt Johannes Salminen och Robert Paul från församlingens ekonomiska råd. Vidare är Juha Lehtonen och Ismo Tuulianen från ingenjörsföretaget LeVIA samt byggmästare Jouni Allén som ansvarar för övervakningen av renoveringen med i gruppen. Själv är jag ordförande. Projektgruppen har officiellt haft 7 möten och delar av projektet börjar ta form. Syftet är att reparera värme-, vatten- och luftkonditioneringssystemen och att göra nödvändiga förändringar i prästgården och församlingssalen. Även elsystemet kommer att förnyas. Det egentliga renoveringsprojektet ska enligt plan påbörjas nästa sommar, då Åbo stads byggnadsmyndigheter torde ha godkänt planerna.
·
Det står utom allt tvivel att kyrkobyggnaden som är från år 1966 är i behov av renovering och vi kan vara glada och tacksamma gentemot Bonifatiuswerk för det stöd vi fått. Det gäller ett av de största renoveringprojekten för vår församling genom tiderna. Vi måste fortfarande leva sparsamt. Därför vore det fint om ni lade kontonumret på minnet då ni tänker t.ex. på julens välgörenhetsgåvor. Din kyrka behöver ditt stöd.
·
Låt oss be för Bonifatiuswerk och för att projektet blir genomfört raskt och framgångsrikt.
·
Åbo 12.11.2020

 

Kyrkoherde Peter Gębara (SCJ)
☏ 0400 458128
☏ +358 400 458128
✉ peter.gebara (at) katolinen.fi

 

PS: Jag ber samtidigt att du kollar att du gett mig din e-postadress. Vi har inte råd med församlingsbrev särskilt ofta och därför är e-posten en viktig informationskanal inom församlingen. Du kan också läsa om församlingens aktiviteter o.a. aktualiteter på birgitta.katolinen.fi.

 


Kära församlingsmedlemmar!

 

Jag önskar er Guds välsignelse och allt gott nu då höstverksamheten kommit igång. I mitt senaste brev beskrev ja hur renoveringsarbetet i kyrkan framskrider. Under sommaren gick arbetet en aning långsammare, men nu har det kommit ordentligt igång igen.
·
För närvarande renoveras prästernas bostäder, församlingssalen och församlingssalens kök. Många har undrat om det blir en toalett vid garderoben. Tyvärr är detta inte är möjligt på grund av tekniska skäl som gäller vatten- och avloppsrör.
·
Renoveringen tycks ta längre tid och kosta mer än förväntat. Slutdatumet vet vi inte, men senast till jul ska renoveringen vara klar. Det pågående arbetet påverkar inte mässor eller andra gudstjänster, men eftersom prästerna nu flyttat in hos systrarna i huset bredvid, är det inte säkert att det alltid finns någon som hör dörrklockan till prästgården. Det bästa sättet att få tag på fader Stani och mig är att telefonera. Fader Stani finns på nummer 045 840 7191 och jag på nummer 0400 458 128.
·
Merparten av renoveringskostnaderna står Bonifatiuswerk för, men också församlingen bör bära sitt strå till stacken för att bekosta denna första kännbara renoveringen av vår kära kyrkobyggnad som redan har över 50 år på nacken. Fram till slutet av augusti har renoveringen kostat 147 814,91 euro. Församlingsmedlemmarna har givit sitt storartade stöd på 59 205,85 euro och dessutom har vi betalat 5 097,18 euro från församlingens konto. Bonifatiuswerk har tills vidare stött renoveringen med 150 000,00 euro.
·
På grund av instruktionerna som vi fått från Bonifatiuswerk och på grund av ändringar i budgeten har vi inlämnat en ny ansökan till Bonifatiuswerk i början av september 2021. Det har framgått att den uppskattade totalkostnaden för renoveringen som belöpt sig till ca 386 000 euro (plus moms 24 % vilket ger en slutsumma på ca 478 640 euro) inte kommer att räcka till. Under arbetets lopp har de budgeterade kostnaderna för övervakning, planering och själva byggarbetet ökat till 466 000 euro (plus moms 24 % vilket ger en slutsumma på 577 840 euro). Det är oklart vilken andel Bonifatiuswerk kommer att bekosta av detta, men vi hoppas att det rör sig om 85 %.
·
Den pågående renoveringen är den första grundliga renoveringen av kyrkobyggnaden. Gamla tekniska lösningar ska ersättas med nya. Luftkonditionering behövs, energiåtervinning likaså. Elsystemet ersätts med ett nytt. Vatten och avlopp uppdateras. Jag vänder mig nu till er i syfte att säkerställa församlingens likviditet. Vi är inte någon förmögen församling, vilket är fallet för alla katolska församlingar i Finland, men vi behöver hyggliga utrymmen i vår kyrka. Min förtröstan är att ni förstår att vi står inför en unik möjlighet att få vår kära kyrkobyggnad renoverad och att arbetet måste slutföras ordentligt och värdigt. Vi behöver varandra för att få tillräckligt med medel i renoveringsfondens konto och jag uppskattar av hela mitt hjärta och tackar Gud för era uppoffringar kyrkan och församlingen till fromma. Därför påminner jag om att församlingens renoveringskonto står fortfarande till allas förfogande för den nya ansträngningen.
·
Med en varm hälsning och min välsignelse till er alla!
·
Åbo 10.9.2021

 

Kyrkoherde Peter Gębara (SCJ)
☏ 0400 458128
☏ +358 400 458128
✉ peter.gebara (at) katolinen.fi

 


►  HUVUDMENYN
►  FÖRSTASIDAN

Webmaster
catholicturku (at) outlook.com