Kyrkorenovering


Kära församlingsmedlemmar!

 

I våras fick jag ett brev från Bonifatiuswerk. Bonifatiuswerk är en katolsk välgörenhetsorganisation i Tyskland grundad år 1849 med mottot Keiner soll alleine glauben (Ingen bör vara ensam i sin tro). Dess uppdrag är bland annat att i stöda katolska aktiviteter, katolskt trosliv och stärka tron där det behövs, bland annat i Norden, där det finns mycket få katoliker jämfört med den övriga befolkningen. Vår församling har fått ta del av Bonifatiuswerks stöd också tidigare, dvs när Birgittasalen byggdes. Det finns en plakett bredvid Birgittasystrarnas entré som påminner om Bonifatiuswerks vänlighet mot oss.

 

Nu innehöll brevet uppgifter om att församlingen beviljats kännbart stöd för renoveringen av fastigheten. Ett villkor för stödet är att församlingen bidrar med en andel av kostnaderna, vilket nog belastar vår ekonomi. Vi har öppnat ett särskilt konto för renoveringsprojektet.Stiftets administration, fader Pasinato, stöder fullt detta stora renoveringsprojekt.

 

Kyrkorenoveringskonto

FI88 1544 3000 2018 35
NDEAFIHH

 

En projektgrupp har grundats för renoveringen, och den består av församlingsmedlemmarna Benito Casagrande samt Johannes Salminen och Robert Paul från församlingens ekonomiska råd. Vidare är Juha Lehtonen och Ismo Tuulianen från ingenjörsföretaget LeVIA samt byggmästare Jouni Allén som ansvarar för övervakningen av renoveringen med i gruppen. Själv är jag ordförande. Projektgruppen har officiellt haft 7 möten och delar av projektet börjar ta form. Syftet är att reparera värme-, vatten- och luftkonditioneringssystemen och att göra nödvändiga förändringar i prästgården och församlingssalen. Även elsystemet kommer att förnyas. Det egentliga renoveringsprojektet ska enligt plan påbörjas nästa sommar, då Åbo stads byggnadsmyndigheter torde ha godkänt planerna.

 

Det står utom allt tvivel att kyrkobyggnaden som är från år 1966 är i behov av renovering och vi kan vara glada och tacksamma gentemot Bonifatiuswerk för det stöd vi fått. Det gäller ett av de största renoveringprojekten för vår församling genom tiderna. Vi måste fortfarande leva sparsamt. Därför vore det fint om ni lade kontonumret på minnet då ni tänker t.ex. på julens välgörenhetsgåvor. Din kyrka behöver ditt stöd.

 

Låt oss be för Bonifatiuswerk och för att projektet blir genomfört raskt och framgångsrikt.

 

Åbo 12.11.2020

 

Kyrkoherde Peter Gębara (SCJ)
☏ 0400 458128
☏ +358 400 458128
✉ peter.gebara (at) katolinen.fi

 

PS: Jag ber samtidigt att du kollar att du gett mig din e-postadress. Vi har inte råd med församlingsbrev särskilt ofta och därför är e-posten en viktig informationskanal inom församlingen. Du kan också läsa om församlingens aktiviteter o.a. aktualiteter på birgitta.katolinen.fi.

 


►  HUVUDMENYN
►  FÖRSTASIDAN

Webmaster
catholicturku (at) outlook.com