Bayad sa Pagiging Miyembro


Mahal naming Miyembro ng Diyoses!

 

Ang mga kamakailang pagbabagong pang-ekonomiya, kabilang na ang mga bagong alintuntunin tungkol sa sahod ng mga pari, ito ay nagresulta ng maraming mga katanungan sa mga miyembro ng aming diyoses. Ang mga tao ay lalong maaaring magtataka kung paano ang mga Iglesia sa Finland makaliligtas sa bagong pangyayari. Samakatuwid, nais kong linawin kung paano sinusuportahan ng mga miyembro ng diyosesis ang pananalapi ng Simbahan. Kasabay nito, nais ko ring iangat ang kanilang obligasyon sa bagay na ito. Sa Simbahang Katoliko, ang bawat parokyano ay obligadong suportahan ang Simbahan at ang parokya, sa pananalapi din, ayon sa kanyang kakayahan. Sa diyosesis ng Katoliko ng Helsinki, na nagsisimula mula sa simula ng taong 2018, ito ay ipinatupad bilang mga sumusunod:

 

Ang bawat Katoliko na nasa itaas na 18 taong gulang ay may obligasyon na magbayad ng 1.5% ng kanyang nabubuwisang kita sa membership fee bank account ng kanyang sariling parokya.

 

MAGPASA PA DITO

 

Maliwanag na hindi kailangang bayaran ng isa,o kahit ang buong halaga, kung sa ilalim ng malubhang paghihirap sa ekonomiya. Ang inirekumendang paraan ng pagbabayad ay isang buwanang awtomatikong paglipat sa membership fee account ng parokya. Ang bawat parokya ay regular na nagbibigay ng tungkol sa 10% ng kita na natipon sa paggamit ng diyosesis. Kailangan ng diyosesis ang kita na ito para sa pangangalaga ng mga karaniwang gawain, kabilang ang, bukod sa iba pang mga bagay, na sumusuporta sa mga parokya na hindi pinansiyal na independiyenteng.

 

Ang patnubay na ito ay nawala sa lahat ng nakaraang mga direksyon tungkol sa pinansiyal na suporta para sa Simbahan.

 

Gayunpaman, maaari pa ring suportahan ng isa ang diyosesis, tulad ng dati. Gayundin, ang mga miyembro ng diyosesis ay obligadong bayaran ang taunang bayad sa subscription para sa diyosesis Fides ng pahayagan, na ipinadala sa bawat Katolikong bahay. Salamat sa lahat ng mga na sumusuporta sa Simbahan!

 

Helsinki 8.1.2018

 

+ Teemu Sippo SCJ
Obispo ng Helsinki

 


ACCOUNT NG PAROKYA

FI40 1547 3000 0005 98
NDEAFIHH
·
Reference Numero para sa
Bayad sa Pagiging Miyembro 90010

 

ACCOUNT PARA SA
PAGSASAAYOS NG SIMBAHAN

FI88 1544 3000 2018 35
NDEAFIHH

 

ACCOUNT PARA SA
ANG PONDO NG SEMENTERYO

FI48 1547 3000 1007 52
NDEAFIHH
·
Ang iba pang Katolikong sementeryo sa Finland ay matatagpuan sa Turku. Ang Katolikong sementeryo lamang sa Finland ay matatagpuan sa Turku. Ang boluntaryong trabaho ay ang pangunahing paraan upang mapanatili ang kondisyon ng sementeryo, ngunit kailangan din ang pera.

 


►  PANGUNAHIN
►  UNANG PAHINA

Webmaster
catholicturku (at) outlook.com