Bayad sa Pagiging Miyembro at ang Alay


BAYAD SA PAGIGING MIYEMBRO

·
Mahal naming Miyembro ng Diyoses!
·
Ang mga kamakailang pagbabagong pang-ekonomiya, kabilang na ang mga bagong alintuntunin tungkol sa sahod ng mga pari, ito ay nagresulta ng maraming mga katanungan sa mga miyembro ng aming diyoses. Ang mga tao ay lalong maaaring magtataka kung paano ang mga Iglesia sa Finland makaliligtas sa bagong pangyayari. Samakatuwid, nais kong linawin kung paano sinusuportahan ng mga miyembro ng diyosesis ang pananalapi ng Simbahan. Kasabay nito, nais ko ring iangat ang kanilang obligasyon sa bagay na ito. Sa Simbahang Katoliko, ang bawat parokyano ay obligadong suportahan ang Simbahan at ang parokya, sa pananalapi din, ayon sa kanyang kakayahan. Sa diyosesis ng Katoliko ng Helsinki, na nagsisimula mula sa simula ng taong 2018, ito ay ipinatupad bilang mga sumusunod:
·
Ang bawat Katoliko na nasa itaas na 18 taong gulang ay may obligasyon na magbayad ng 1.5% ng kanyang nabubuwisang kita sa membership fee bank account ng kanyang sariling parokya.
·
MAGPASA PA DITO
·
Maliwanag na hindi kailangang bayaran ng isa,o kahit ang buong halaga, kung sa ilalim ng malubhang paghihirap sa ekonomiya. Ang inirekumendang paraan ng pagbabayad ay isang buwanang awtomatikong paglipat sa membership fee account ng parokya. Ang bawat parokya ay regular na nagbibigay ng tungkol sa 10% ng kita na natipon sa paggamit ng diyosesis. Kailangan ng diyosesis ang kita na ito para sa pangangalaga ng mga karaniwang gawain, kabilang ang, bukod sa iba pang mga bagay, na sumusuporta sa mga parokya na hindi pinansiyal na independiyenteng.
·
Ang patnubay na ito ay nawala sa lahat ng nakaraang mga direksyon tungkol sa pinansiyal na suporta para sa Simbahan.
·
Gayunpaman, maaari pa ring suportahan ng isa ang diyosesis, tulad ng dati. Gayundin, ang mga miyembro ng diyosesis ay obligadong bayaran ang taunang bayad sa subscription para sa diyosesis Fides ng pahayagan, na ipinadala sa bawat Katolikong bahay. Salamat sa lahat ng mga na sumusuporta sa Simbahan!
·
Helsinki 8.1.2018
·
+ Teemu Sippo SCJ
Obispo ng Helsinki

 


ACCOUNT NG PAROKYA

FI40 1547 3000 0005 98
NDEAFIHH
·
Reference Numero para sa
Bayad sa Pagiging Miyembro 90010
·

ACCOUNT PARA SA
ANG PONDO NG SEMENTERYO

FI48 1547 3000 1007 52
NDEAFIHH
·
Ang iba pang Katolikong sementeryo sa Finland ay matatagpuan sa Turku. Ang Katolikong sementeryo lamang sa Finland ay matatagpuan sa Turku. Ang boluntaryong trabaho ay ang pangunahing paraan upang mapanatili ang kondisyon ng sementeryo, ngunit kailangan din ang pera.

 


ANG ALAY – MOBILEPAY 89652

·
Maaari mo na ngayong ibigay ang iyong alay sa pamamagitan ng MobilePay application sa pamamagitan ng paggamit ng iyong smartphone. Ang MobilePay ay parang cash. Napaka-convenient na gumamit ng smartphone para sa pagbabayad ng alay sa panahong ito kapag ang cash ay hindi na ginagamit nang madalas gaya ng dati. Para dito, kailangan mong i-download ang MobilePay application mula sa app store ng iyong smartphone. Ang pinakakaraniwang application store para sa mga Android phone ay ang Google Play at para sa mga Apple phone ito ay tinatawag na App Store.
Ang MobilePay number ng ating parokya ay 89652. Makikita mo ang larawan ng gusali ng ating simbahan at ang text na “Turun katolinen seurakunta”. Mag-click sa larawan at Ilagay ang kabuuan na gusto mong i-ambag. Ang halaga na iyong napili ay inilipat mula sa iyong sariling bank account patungo sa bank account ng parokya. Ipinapakita ng account statement ang pangalan ng nagpadala at ang halaga.

 


►  PANGUNAHIN
►  UNANG PAHINA

Webmaster
catholicturku (at) outlook.com