Các hội đồng


HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ 2018-2022

Cha sở Peter GĘBARA (chủ tịch)
Dia OSSS
Fortunée BUCYANA
Waldemar DZIOK
Vale ISHAK-HAMIKA
Pertti KANKARE
Rauno RINDELL
Joanna SNÄLL
TRAN Nhi
Lemmikki VALKEAMERI
Eeva-Maija VALTAVAARA-LUOMA

 


HỘI ĐỒNG TÀI CHÍNH

Cha sở Peter GĘBARA (chủ tịch)
Robert PAUL
Johannes SALMINEN

 


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com