Các hội đồng


HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

Cha sở Peter GĘBARA (chủ tịch)
☏ 0400 458128
☏ +358 400 458128
peter.gebara (at) katolinen.fi

Dia OSSS
Fortunée BUCYANA
Waldemar DZIOK
Vale ISHAK-HAMIKA
Pertti KANKARE
Rauno RINDELL
Joanna SNÄLL
TRAN Nhi
Eeva-Maija VALTAVAARA-LUOMA

 


HỘI ĐỒNG TÀI CHÍNH

Cha sở Peter GĘBARA (chủ tịch)
☏ 0400 458128
☏ +358 400 458128
✉ peter.gebara (at) katolinen.fi

Robert PAUL
Johannes SALMINEN

 


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com