Opłata członkowska i składka


OPŁATA CZŁONKOWSKA

·
Drodzy Diecezjanie!
·
Ostatnie zmiany gospodarcze, w tym nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń księży, spowodowały wiele pytań wśród członków naszej diecezji. Ludzie mogą się szczególnie zastanawiać, jak Kościół w Finlandii przetrwa w nowych okolicznościach. Dlatego chciałbym wyjaśnić, w jaki sposób możecie finansowo wspierać Kościół. Jednocześnie pragnę również podkreślić, że jesteście zobligowani w tej kwestii. W Kościele katolickim każdy parafian jest zobowiązany do wspierania Kościoła i parafii, również finansowo, w miarę swoich możliwości. W Diecezji Katolickiej w Helsinkach, począwszy od początku roku 2018, realizuje się to w następujący sposób:
·
Każdy katolik powyżej 18 roku życia ma obowiązek wpłacić 1,5% swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu, na konto bankowe swojej własnej parafii.
·
►  CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ
·
Oczywiście, nie trzeba płacić, przynajmniej pełnej kwoty, ma się poważne trudności ekonomiczne. Zalecaną metodą płatności jest comiesięczny automatyczny przelew do rachunku składek członkowskich parafii. Każda parafia regularnie daje około 10% dochodu, jaki zebrała na rzecz diecezji. Diecezja potrzebuje tego dochodu na utrzymanie wspólnych funkcji, w tym między innymi na wspieranie tych parafii, które nie są niezależne finansowo.
·
Ta wytyczna eliminuje wszystkie wcześniejsze wskazówki dotyczące wsparcia finansowego dla Kościoła.
·
Jednak nadal można wspierać diecezję bezpośrednio, tak jak poprzednio. Również członkowie diecezji są nadal zobowiązani do płacenia rocznej opłaty abonamentowej za gazetę diecezjalną Fides, która jest wysyłana do każdego domu katolickiego. Dziękuję wszystkim, którzy już wspierają Kościół!
·
W Helsinkach 8.1.2018
·
+ Teemu Sippo SCJ
Biskup Helsinki

 


NUMER KONTA PARAFII

FI40 1547 3000 0005 98
NDEAFIHH
·
Numer referencyjny dla
opłaty członkowskiej 90010
·

NUMER KONTA FUNDUSZU CMENTARNEGO

FI48 1547 3000 1007 52
NDEAFIHH
·
Jeden z dwóch cmentarzy katolickich w Finlandii znajduje się w Turku. Praca wolontariacka jest podstawowym sposobem utrzymania stanu cmentarza, ale potrzebne są również pieniądze.

 


SKŁADKA I OFIARA – MOBILEPAY 89652

·
Ofiarę na składkę można teraz przekazać również na smartfonie za pośrednictwem aplikacji MobilePay. MobilePay jest odpowiednikiem gotówki i dlatego jest wygodny w użyciu przy płaceniu telefonem komórkowym, jeśli nie jest dostępna odpowiednia ilość gotówki. Aplikację MobilePay na smartfony można pobrać ze sklepu z aplikacjami. Najpopularniejszym sklepem z aplikacjami dla telefonów z systemem Android jest Google Play i App Store dla telefonów Apple.
Numer parafii MobilePay to 89652. Kliknij na zdjęcie kościoła, które pojawi się na Twoim telefonie i wpisz “Turun katolinen seurakunta”. Wybierz kwotę, którą chcesz przekazać. Wybrana przez Ciebie kwota zostanie przelana z Twojego rachunku bankowego na rachunek bankowy kościoła, a wyciąg z konta wskaże, kto jest nadawcą tej kwoty.

 


►  MENU GŁÓWNE
►  STRONA GŁÓWNA

Webmaster
catholicturku (at) outlook.com