Opłata członkowska


Drodzy Diecezjanie!

 

Ostatnie zmiany gospodarcze, w tym nowe przepisy dotyczące wynagrodzeń księży, spowodowały wiele pytań wśród członków naszej diecezji. Ludzie mogą się szczególnie zastanawiać, jak Kościół w Finlandii przetrwa w nowych okolicznościach. Dlatego chciałbym wyjaśnić, w jaki sposób możecie finansowo wspierać Kościół. Jednocześnie pragnę również podkreślić, że jesteście zobligowani w tej kwestii. W Kościele katolickim każdy parafian jest zobowiązany do wspierania Kościoła i parafii, również finansowo, w miarę swoich możliwości. W Diecezji Katolickiej w Helsinkach, począwszy od początku roku 2018, realizuje się to w następujący sposób:

 

Każdy katolik powyżej 18 roku życia ma obowiązek wpłacić 1,5% swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu, na konto bankowe swojej własnej parafii.

 

CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ

 

Oczywiście, nie trzeba płacić, przynajmniej pełnej kwoty, ma się poważne trudności ekonomiczne. Zalecaną metodą płatności jest comiesięczny automatyczny przelew do rachunku składek członkowskich parafii. Każda parafia regularnie daje około 10% dochodu, jaki zebrała na rzecz diecezji. Diecezja potrzebuje tego dochodu na utrzymanie wspólnych funkcji, w tym między innymi na wspieranie tych parafii, które nie są niezależne finansowo.

 

Ta wytyczna eliminuje wszystkie wcześniejsze wskazówki dotyczące wsparcia finansowego dla Kościoła.

 

Jednak nadal można wspierać diecezję bezpośrednio, tak jak poprzednio. Również członkowie diecezji są nadal zobowiązani do płacenia rocznej opłaty abonamentowej za gazetę diecezjalną Fides, która jest wysyłana do każdego domu katolickiego. Dziękuję wszystkim, którzy już wspierają Kościół!

 

W Helsinkach 8.1.2018

 

+ Teemu Sippo SCJ
Biskup Helsinki

 


NUMER KONTA PARAFII

FI40 1547 3000 0005 98
NDEAFIHH
·
Numer referencyjny dla
opłaty członkowskiej 90010

 

NUMER KONTA NA REMONT KOŚCIOŁA

FI88 1544 3000 2018 35
NDEAFIHH

 

NUMER KONTA FUNDUSZU CMENTARNEGO

FI48 1547 3000 1007 52
NDEAFIHH
·
Jeden z dwóch cmentarzy katolickich w Finlandii znajduje się w Turku. Praca wolontariacka jest podstawowym sposobem utrzymania stanu cmentarza, ale potrzebne są również pieniądze.

 


►  MENU GŁÓWNE
►  STRONA GŁÓWNA

Webmaster
catholicturku (at) outlook.com