Thông tin liên lạc


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ
CHÂN PHƯỚC HEMMING

·
Ursininkatu 15 a

20100  TURKU
· Phần Lan ·

 

☏ (02) 2314389
☏ +358 2 2314389
✉ birgitta (at) katolinen.fi
birgitta.katolinen.fi

 


CHA XỨ

Peter Gębara
(SCJ)
☏ 0400 458128
☏ +358 400 458128
peter.gebara (at) katolinen.fi

 

TUYÊN ÚY

Stanisław Zawiłowicz
(SCJ)
☏ 045 8407191
☏ +358 45 8407191
stanislaw.zawilowicz (at) katolinen.fi

 


TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

FI40 1547 3000 0005 98
NDEAFIHH
·
Số tham chiếu cho phí hội viên 90010

 

TÀI KHOẢN QUỸ ĐẤT THÁNH

FI48 1547 3000 1007 52
NDEAFIHH

 


NGHĨA TRANG

Bản đồ tổng thể nghĩa trang
·
Hướng dẫn lái xe đến nghĩa trang (9):

 


 

★ ★ ★ ★ ★

 


TU VIỆN VÀ NHÀ KHÁCH CỦA
CÁC SƠ DÒNG BIRGITTA

·
Ursininkatu 15 a

20100  TURKU
· Phần Lan ·

 

☏ (02) 2501910
☏ +358 2 2501910
birgitta.turku (at) kolumbus.fi
birgittalaissisaret.fi

 


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng Romanos Pyrrö
catholicturku (at) outlook.com