Thông tin liên lạc


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ
CHÂN PHƯỚC HEMMING

·
Ursininkatu 15 a

20100  TURKU
· Phần Lan ·

 

☏ (02) 2314389
☏ +358 2 2314389
✉ birgitta (at) katolinen.fi
birgitta.katolinen.fi

 


CHA XỨ

Peter Gębara
(SCJ)
☏ 0400 458128
☏ +358 400 458128
peter.gebara (at) katolinen.fi

 

TUYÊN ÚY

Stanisław Zawiłowicz
(SCJ)
☏ 045 8407191
☏ +358 45 8407191
stanislaw.zawilowicz (at) katolinen.fi

 


TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

FI40 1547 3000 0005 98
NDEAFIHH
·
Số tham chiếu cho phí hội viên 90010

 

TÀI KHOẢN SỬA CHỮA NHÀ THỜ

FI88 1544 3000 2018 35
NDEAFIHH

 

TÀI KHOẢN QUỸ ĐẤT THÁNH

FI48 1547 3000 1007 52
NDEAFIHH

 


NGHĨA TRANG

Bản đồ tổng thể nghĩa trang
·
Hướng dẫn lái xe đến nghĩa trang (9):

 


 

★ ★ ★ ★ ★

 


TU VIỆN VÀ NHÀ KHÁCH CỦA
CÁC SƠ DÒNG BIRGITTA

·
Ursininkatu 15 a

20100  TURKU
· Phần Lan ·

 

☏ (02) 2501910
☏ +358 2 2501910
birgitta.turku (at) kolumbus.fi
birgittalaissisaret.fi

 


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng Romanos Pyrrö
catholicturku (at) outlook.com