TRANG ĐẦU


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ

CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

tại Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

· Tuân Thánh an lành! ·

 


SẮP XẾ KHẲ CẤP
VÌ ĐẠI DỊCH CORONA VIRUS

·

 

KHÔNG LÀM THÁNH LỄ CÔNG ĐOÀN

18.3. – 13.5.2020

 

──

LIVE STREAM:
Thánh Lễ tiếng Phần Lan
và Giờ Châu Thánh Thê

·

LIVE STREAM ◄

·

Chủ nhật lúc 10.30
Thứ hai lúc 07.30
Thứ ba lúc 18.00

Thứ tứ lúc 07.30
Thứ năm lúc 18.00
Thứ sáu lúc 07.30
Thứ bảy lúc 07.30

──

NHỮNG NGÀY NGOẠI LỆ
Vào thứ sáu 10.4.2020 lúc 15.00
Vào thứ bảy 11.4.2020 lúc 22.00
Vào thứ hai 13.4.2020 lúc 10.30

⇓  Thời sự ⇓

 


· THÔNG BÁO ·

 

Xin chào toàn thể giáo dân!

·

SCAM ASKING FOR MONEY

·
I have been notified that there have been e-mails sent in my name, asking for money. The messages mention various causes for which money is supposedly being collected. The messages often state that this is a matter of emergency, and the money is needed right away. I have taken the matter to the police, and it is under investigation. Unfortunately, some will likely be fooled by this and will send money, as I am aware of someone already having done so.
·

Under no circumstance should anyone send money based on these messages!

·
Were a situation requiring money to help right away arise, I would write about it on this official website of our parish. If you ever receive a suspicious message, I ask that you contact me in order to confirm what is happening.
·
Let us hope that the police soon catch this criminal, and that together we can help those of our sisters and brothers with true need.
·
Chúa phù hộ cho các bạn!
·
Cha Peter Gębara SCJ
Cha xứ
☏ 0400 458128
☏ +358 400 458128
✉ peter.gebara (at) katolinen.fi

 


THỜI SỰ

 

KHÔNG LÀM THÁNH LỄ CÔNG ĐOÀN

18.3. – 13.5.2020

 

TRIDUUM SACRUM

 

VÀO THỨ SÁU 10.4.2020

Thứ Sáu Tuần Thánh
★ Ngày ăn chay và kiêng thịt ★
 • 15.00   LIVE STREAM
  Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh

 

VÀO THỨ BẢY 11.4.2020

Thư Bảy Tuân Thánh

 

VÀO CHỦ NHẬT 12.4.2020

Phục Sinh
 • 10.30   LIVE STREAM
  Thánh Lễ kính
 • THÁNH LỄ TẠI PORI BỊ HỦY BỎ

 

VÀO THỨ HAI 13.4.2020

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
 • 10.30   LIVE STREAM
  Thánh Lễ của Tuần Bát Nhật Phục sinh

 

VÀO THỨ BẢY 18.4.2020

 • 07.30  LIVE STREAM
  Thánh Lễ của Tuần Bát Nhật Phục sinh và Giờ Châu Thánh Thê
 • THÁNH LỄ TẠI MARIEHAMN BỊ HỦY BỎ

 

VÀO CHỦ NHẬT 19.4.2020

Kính Lòng Thương Xót Chúa
 • 10.30  LIVE STREAM
  Thánh Lễ kính và Giờ Châu Thánh Thê
 • THÁNH LỄ TẠI EURAJOKI BỊ HỦY BỎ

 

VÀO THỨ BẢY 25.4.2020

Thánh Máccô, Thánh Sử
 • 07.30  LIVE STREAM
  Thánh Lễ kính và Giờ Châu Thánh Thê
 • THÁNH LỄ GIA ĐÌNH BỊ HỦY BỎ

 

VÀO CHỦ NHẬT 26.4.2020

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
 • 10.30  LIVE STREAM
  Thánh Lễ chính và Giờ Châu Thánh Thê
 • THÁNH LỄ TẠI EURAJOKI BỊ HỦY BỎ

 


CÁC THÁNH LỄ

· TURKU ·

·
Chương trình hàng tuần
Lịch GOOGLE

 

KHÔNG LÀM THÁNH LỄ CÔNG ĐOÀN

18.3. – 13.5.2020

 

CHỦ NHẬT

 • 10.30  LIVE STREAM
  Thánh Lễ tiếng Phần Lan và Giờ Châu Thánh Thê

 

THỨ HAI

 • 07.30  LIVE STREAM
  Thánh Lễ tiếng Phần Lan và Giờ Châu Thánh Thê

 

THỨ BA

 • 18.00  LIVE STREAM
  Thánh Lễ tiếng Phần Lan và Giờ Châu Thánh Thê

 

THỨ TỨ

 • 07.30  LIVE STREAM
  Thánh Lễ tiếng Phần Lan và Giờ Châu Thánh Thê

 

THỨ NĂM

 • 18.00  LIVE STREAM
  Thánh Lễ tiếng Phần Lan và Giờ Châu Thánh Thê

 

THỨ SÁU

 • 07.30  LIVE STREAM
  Thánh Lễ tiếng Phần Lan và Giờ Châu Thánh Thê

 

THỨ BẢY

 • 07.30  LIVE STREAM
  Thánh Lễ tiếng Phần Lan và Giờ Châu Thánh Thê

 


CÁC THÁNH LỄ

· MIỀN THIỂU SỐ CÔNG GIÁO ·

 

EURAJOKI

Nhà thờ Tin Lành Thánh
Kukkapolku 2
 • THÁNH LỄ 19.4.2020 BỊ HỦY BỎ
 • THÁNH LỄ 26.4.2020 BỊ HỦY BỎ
 • THÁNH LỄ 10.5.2020 BỊ HỦY BỎ
 • 15.00 vào chủ nhật 31.5.2020 Thánh Lễ tiếng Ban Lan

 

MARIEHAMN

Nhà thờ Tin Lành Thánh S:t Mårtensgården
Hindersbölevägen 11
 • THÁNH LỄ 18.4.2020 BỊ HỦY BỎ
 • THÁNH LỄ 9.5.2020 BỊ HỦY BỎ
 • 10.00 vào thứ bảy 23.5.2020 Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 

PORI

Nhà thờ Chính Thống giáo
Maantiekatu 46
 • THÁNH LỄ 12.4.2020 BỊ HỦY BỎ
 • 18.00 vào thứ sáu 15.5.2020 Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 


XƯNG TỘI

·

Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


VỊ TRÍ

·
Ursininkatu 15 a
TURKU · PHẦN LAN

 


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng
katolinen (at) romanos.fi