Trang đầu


 

Giáo xứ tại Turku

Thánh Brigitta và Chân phước Hemming

 

 

· Ecclesia Catholica Aboensis ·

 


THỜI SỰ

 

Vào thứ sáu 6.12.2019

Ngày quốc khánh Phần Lan 🇫🇮
Thánh Nicôla, Giám mục
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.30  Thánh Lễ câu cho Tô quốc

Vào thứ bảy 7.12.2019

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

VÀO CHỦ NHẬT 8.12.2019

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Vào thứ hai 9.12.2019

Đưc Trinh Nư Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
 • 18.00  Thánh Lễ kính

Vào thứ bảy 14.12.2019

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

VÀO CHỦ NHẬT 15.12.2019

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

VÀO CHỦ NHẬT 22.12.2019

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


CÁC THÁNH LỄ TẠI TURKU

Chương trình hàng tuần chính xác hơn ở trong phần INFO và
trong lịch Thánh Lễ

 

CHỦ NHẬT

 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan  |  Thụy Điển  |  Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Ban Lan  |  Việt  |  Tagalog  |  không có Thánh Lễ
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

Thứ hai

 • Không có Thánh Lễ

Thứ ba

 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

Thứ tứ

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

Thứ năm

 • 17.30  Giơ Châu Thánh Thê  |  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

Thứ sáu

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

Thứ bảy

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 


CÁC THÁNH LỄ TRONG MIỀN THIỂU SỐ CÔNG GIÁO

 

EURAJOKI

Nhà thờ Tin Lành Thánh, Kukkapolku 2
 • 15.00 vào chủ nhật 8.12.2019 tiếng Ban Lan
 • 15.00 vào chủ nhật 22.12.2019 tiếng Ban Lan
 • 15.00 vào chủ nhật 12.1.2020 tiếng Ban Lan
 • 15.00 vào chủ nhật 26.1.2020 tiếng Ban Lan

MARIEHAMN

Nhà thờ Tin Lành Thánh St Mårtensgården, Hindersbölevägen 11
 • 10.00 vào thứ bảy 7.12.2019 tiếng Thụy Điển
 • 10.00 vào thứ bảy 21.12.2019 tiếng Thụy Điển
 • 10.00 vào thứ bảy 11.1.2020 tiếng Thụy Điển
 • 10.00 vào thứ bảy 25.1.2020 tiếng Thụy Điển

PORI

Nhà thờ Chính Thống giáo, Maantiekatu 46
 • 16.00 vào thứ tứ 25.12.2019 tiếng Phần Lan
 • 18.00 vào thứ sáu 17.1.2020 tiếng Phần Lan

 


XƯNG TỘI

 

Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ. Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại.
THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


VỊ TRÍ

 

Ursininkatu 15 a, TURKU

 


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi