TRANG ĐẦU 🇻🇳


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ

CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

· Ecclesia Catholica Aboensis ·

 


THỜI SỰ

·
· Chương trình hàng tuần ·
· Những ngày Chúa Nhật và ngoại lệ ·
· Lịch GOOGLE ·
·

──

·
BẮT BUỘC PHẢI DÙNG KHẨU TRANG
Không cần đặt giờ đi lễ
·
Có thể thay đổi
vì đại dich corona virus
·

──

·
Các Thánh Lễ
LIVE STREAM
8.-31.3.2021

 

VÀO CHỦ NHẬT 14.3.2021

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay · Laetare
 • 10.30   Thánh Lễ chính

 

VÀO THỨ SÁU 19.3.2021

Thánh Giuse, Ban Đưc Trinh Nư Maria
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 

VÀO CHỦ NHẬT 21.3.2021

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
 • 10.30   Thánh Lễ chính

 


CÁC THÁNH LỄ

· TURKU ·

·

──

·
BẮT BUỘC PHẢI DÙNG KHẨU TRANG
Không cần đặt giờ đi lễ
·
Có thể thay đổi
vì đại dich corona virus
·

──

·
Các Thánh Lễ
LIVE STREAM
8.-31.3.2021

 

VÀO CÁC NGÀY CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển  |  Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt  |  Ban Lan  |  không có Thánh Lễ
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ HAI HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BA HÀNG TUẦN

 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ TỨ HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

 • 17.30   Giơ Châu Thánh Thê  |  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ SÁU HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
·

──

·

Các sơ dòng Birgitta hằng ngày

 • 06.10   Kinh sách và Kinh sáng
 • 16.00   Chuôi Mân Côi và Kinh chiều

 


CÁC THÁNH LỄ

· MIỀN THIỂU SỐ CÔNG GIÁO ·

·

──

·
BẮT BUỘC PHẢI DÙNG KHẨU TRANG
Không cần đặt giờ đi lễ
·
Có thể thay đổi
vì đại dich corona virus
·

──

·

EURAJOKI

Nhà thờ Tin Lành Thánh
Kukkapolku 2
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG BAN LAN ·
 • THÁNH LỄ 14.3.2021 BỊ HỦY BỎ
 • THÁNH LỄ 28.3.2021 BỊ HỦY BỎ
 • 15.00 vào Chủ nhật 11.4.2021
 • 15.00 vào Chủ nhật 18.4.2021
 • 15.00 vào Chủ nhật 9.5.2021
 • 15.00 vào Chủ nhật 23.5.2021
 • 15.00 vào Chủ nhật 13.6.2021
 • 15.00 vào Chủ nhật 27.6.2021
·

──

·

MARIEHAMN

Nhà thờ Tin Lành Thánh S:t Mårtensgården
Hindersbölevägen 11
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG THỤY ĐIỂN  |  ANH ·
 • THÁNH LỄ 13.3.2021 BỊ HỦY BỎ
 • THÁNH LỄ 27.3.2021 BỊ HỦY BỎ
 • 10.00 vào Thứ bảy 10.4.2021
 • 10.00 vào Thứ bảy 24.4.2021
 • 10.00 vào Thứ bảy 8.5.2021
 • 10.00 vào Thứ bảy 22.5.2021
·

──

·

PORI

Nhà thờ Chính Thống giáo
Maantiekatu 46
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG PHẦN LAN·
 • THÁNH LỄ 14.3.2021 BỊ HỦY BỎ
 • 16.00 vào Chủ nhật 4.4.2021
 • 17.00 vào Chủ nhật 11.4.2021
 • 17.00 vào Chủ nhật 9.5.2021
 • 17.00 vào Chủ nhật 13.6.2021

 


XƯNG TỘI

·
Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ. Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại.

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


VỊ TRÍ

·
Ursininkatu 15 a
TURKU · PHẦN LAN

 

 


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com