· TRANG ĐẦU ·


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ

CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

· Ecclesia Catholica Aboensis ·

 


THỜI SỰ

·
Chương trình hàng tuần
Những ngày Chúa Nhật và ngoại lệ
Lịch GOOGLE
·

──

·

VÀO THỨ BẢY 15.6.2024

 • 07.30   Thánh Lễ kính đức Mẹ Maria
 • THÁNH LỄ TẠI RAUMA LÚC 13.30 BỊ HỦY BỎ

 

VÀO CHỦ NHẬT 16.6.2024

Chúa Nhật thứ 11 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ BẢY 22.6.2024

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ

 

VÀO CHỦ NHẬT 23.6.2024

Chúa Nhật thứ 12 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00   Thánh Lễ tiếng Ba Lan tại Eurajoki
  15.00 
   Hội trường nhà xứ Tin Lành
  15.00   Kukkapolku 2, Eurajoki
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ HAI 24.6.2024

Sinh Nhật Thánh Gioan Tây Gia
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 

VÀO THỨ BẢY 29.6.2024

Thánh Phêrô và Phaolô, Tông Đồ
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 

VÀO CHỦ NHẬT 30.6.2024

Chúa Nhật thứ 13 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


CÁC THÁNH LỄ

· TURKU ·

·

 

VÀO CÁC NGÀY CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển  |
  09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt  |
  12.30   Thánh Lễ tiếng Ba Lan  |
  12.30   Thánh Lễ tiếng Tagalog  |
  12.30   Không có Thánh Lễ
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ HAI HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BA HÀNG TUẦN

 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ TỨ HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

 • 17.30   Giơ Châu Thánh Thê  |
  17.30   Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ SÁU HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
·

──

·

Các sơ dòng Birgitta hằng ngày

 • 06.10   Kinh sách và Kinh sáng
 • 16.00   Chuôi Mân Côi và Kinh chiều

 


CÁC THÁNH LỄ

· MIỀN THIỂU SỐ CÔNG GIÁO ·

·

 

EURAJOKI

HỘI TRƯỜNG NHÀ XỨ TIN LÀNH
Kukkapolku 2, Eurajoki

Thánh Lễ tiếng Ba Lan:
 • 15.00 vào Chủ nhật 23.6.2024
 • 15.00 vào Chủ nhật 14.7.2024
 • 15.00 vào Chủ nhật 28.7.2024
 • 15.00 vào Chủ nhật 11.8.2024
·

──

·

KÖKAR

NHÀ THỜ TIN LÀNH THÁNH
Hamnö, Kökar

Thánh Lễ tiếng Thụy Điển:
·

──

·

MARIEHAMN

RÖDA KORSGÅRDEN
Västra Esplanadgatan 5, Mariehamn

Thánh Lễ tiếng Thụy Điển:
·

──

·

PORI

NHÀ THỜ CHÍNH THỐNG GIÁO
Maantiekatu 46, Pori

Thánh Lễ tiếng Phần Lan:
·

──

·

RAUMA

KULTTUURITALO POSELLI
Nortamonkatu 12, Rauma
Thánh Lễ tiếng Tagalog:

 


XƯNG TỘI

·
Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ. Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại.
·
►  THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


VỊ TRÍ

·
Ursininkatu 15 a
TURKU · PHẦN LAN
·
Thời tiết ở Turku
·

 

 


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com