· TRANG ĐẦU ·


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ

CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

CHRISTUS RESURREXIT!

Chúa Kitô đã sống lại!

 


SẮP XẾ KHẲ CẤP
VÌ ĐẠI DỊCH CORONA VIRUS

 

Kính thưa giáo dân, để ngăn chặn các tình huống nguy hiểm, các biện pháp an ninh hiện đang được triển khai trong giáo phận và trong giáo xứ của chúng tôi để giảm thiểu rủi ro sức khỏe do coronavirus gây ra:
 • Chỉ những người không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh cúm hoặc nhiễm coronavirus mới có thể tham gia thánh lễ. Những người có nguy cơ được yêu cầu ở nhà.
 • Phải duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét cho những người khác trong toàn nhà thờ.
 • Trong thánh lễ, lời chúc bình an sẽ không được chúc mừng bằng tay.
 • Nhà thờ chỉ được ngồi ở những nơi được đánh dấu. Các gia đình có thể ngồi chung vào nhiều nơi trên cùng một hàng ghế.
 • Không cần đặt chỗ.
 • Bắt buộc phải dùng khẩu trang.

──

LIVE STREAM VÀ VĂN KHỐ

──

· Có thể thay đổi ·
THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


THỜI SỰ

·
· Chương trình hàng tuần ·
· Những ngày Chúa Nhật và ngoại lệ ·
· Lịch GOOGLE ·
·

──

·

VÀO THỨ BẢY 8.5.2021

 • 07.30   Thánh Lễ kính đức Mẹ Maria
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Anh
 • THÁNH LỄ & RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU BỊ HỦY BỎ

 

VÀO CHỦ NHẬT 9.5.2021

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.30   Thánh Lễ chính
  LIVE STREAM
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 16.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 17.00   PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ NAM 13.5.2021

Chúa Thăng Thiên
Lễ trong và lễ buộc ★
 • 17.30   Giờ Châu Thánh Thê
 • 18.00   Thánh Lễ kính

 

VÀO THỨ SÁU 14.5.2021

Thánh Matthia, Tông Đồ
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 

VÀO CHỦ NHẬT 16.5.2021

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.30   Thánh Lễ kính
 • 14.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 16.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


CÁC THÁNH LỄ

· TURKU ·

·

 

VÀO CÁC NGÀY CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển  |  Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt  |  Ban Lan  |  không có Thánh Lễ
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ HAI HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BA HÀNG TUẦN

 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ TỨ HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

 • 17.30   Giơ Châu Thánh Thê  |  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ SÁU HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
·

──

·

Các sơ dòng Birgitta hằng ngày

 • 06.10   Kinh sách và Kinh sáng
 • 16.00   Chuôi Mân Côi và Kinh chiều

 


CÁC THÁNH LỄ

· MIỀN THIỂU SỐ CÔNG GIÁO ·

·

 

EURAJOKI

Nhà thờ Tin Lành Thánh
Kukkapolku 2
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG BAN LAN ·
 • 15.00 vào Chủ nhật 9.5.2021
 • 15.00 vào Chủ nhật 23.5.2021
 • 15.00 vào Chủ nhật 13.6.2021
 • 15.00 vào Chủ nhật 27.6.2021
·

──

·

MARIEHAMN

Nhà thờ Tin Lành Thánh S:t Mårtensgården
Hindersbölevägen 11
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG THỤY ĐIỂN  |  ANH 
 • 10.00 vào Thứ bảy 8.5.2021
 • 10.00 vào Thứ bảy 22.5.2021
·

──

·

PORI

Nhà thờ Chính Thống giáo
Maantiekatu 46
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG PHẦN LAN·
 • 17.00 vào Chủ nhật 9.5.2021
 • 17.00 vào Chủ nhật 13.6.2021

 


XƯNG TỘI

·
Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ. Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại.

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


VỊ TRÍ

·
Ursininkatu 15 a
TURKU · PHẦN LAN

 

 


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com