TRANG ĐẦU


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ

CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

· Ecclesia Catholica Aboensis ·

 


THỜI SỰ

·
· Chương trình hàng tuần ·
· Những ngày Chúa Nhật và ngoại lệ ·
· Lịch GOOGLE ·

·

KHÔNG CẦN ĐẶT GIỜ ĐI LỄ
·

──

·

VÀO CHỦ NHẬT 27.9.2020

Chúa Nhật thứ 26 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ BA 29.9.2020

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael
 • 18.00   Thánh Lễ kính

 

VÀO THỨ BẢY 3.10.2020

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 16.00   NAANTALI: Thánh Lễ trong nhà thờ tu viện Nunnakatu 1

 

VÀO CHỦ NHẬT 4.10.2020

Thánh Birgitta,
Quan thầy của Thụy Điển và toàn Châu Âu
★ Lễ thánh bôn mang cua Giáo xư ★
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ kính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 15.00   EURAJOKI:  Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ BẢY 10.10.2020

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 09.30   Giáo lý
 • 10.00   MARIEHAMN:  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 13.00   Thánh Lễ gia đình

 

VÀO CHỦ NHẬT 11.10.2020

Chúa Nhật thứ 28 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt
 • THÁNH LỄ TẠI EURAJOKI BỊ HỦY BỎ
 • 17.00   PORI:  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


CÁC THÁNH LỄ

· TURKU ·

·

KHÔNG CẦN ĐẶT GIỜ ĐI LỄ

 

VÀO CÁC NGÀY CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 • 09.00   Tiếng Thụy Điển  |  Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Tiếng Việt  |  Ban Lan  |  không có Thánh Lễ
 • 18.00   Tiếng Anh

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ HAI HÀNG TUẦN

 • 07.30   Tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BA HÀNG TUẦN

 • 18.00   Tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ TỨ HÀNG TUẦN

 • 07.30   Tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

 • 17.30   Giơ Châu Thánh Thê  |  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00   Tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ SÁU HÀNG TUẦN

 • 07.30   Tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN

 • 07.30   Tiếng Phần Lan

──

Các sơ dòng Birgitta hằng ngày

 • 06.10   Kinh sách và Kinh sáng
 • 16.00   Chuôi Mân Côi và Kinh chiều

 


CÁC THÁNH LỄ

· MIỀN THIỂU SỐ CÔNG GIÁO ·

·

KHÔNG CẦN ĐẶT GIỜ ĐI LỄ

 

EURAJOKI

Nhà thờ Tin Lành Thánh
Kukkapolku 2
 • 15.00 vào Chủ nhật 27.9.2020 tiếng Ban Lan
 • 15.00 vào Chủ nhật 4.10.2020 tiếng Ban Lan
 • THÁNH LỄ 11.10.2020 BỊ HỦY BỎ
 • 15.00 vào Chủ nhật 25.10.2020 tiếng Ban Lan
 • 15.00 vào Chủ nhật 8.11.2020 tiếng Ban Lan
 • 15.00 vào Chủ nhật 22.11.2020 tiếng Ban Lan
 • 15.00 vào Chủ nhật 6.12.2020 tiếng Ban Lan
 • 15.00 vào Chủ nhật 20.12.2020 tiếng Ban Lan

 

MARIEHAMN

Nhà thờ Tin Lành Thánh S:t Mårtensgården
Hindersbölevägen 11
 • 10.00 vào Thứ bảy 10.10.2020 tiếng Thụy Điển
 • 10.00 vào Thứ bảy 24.10.2020 tiếng Thụy Điển

 

PORI

Nhà thờ Chính Thống giáo
Maantiekatu 46
 • 17.00 vào Chủ nhật 11.10.2020 tiếng Phần Lan
 • 17.00 vào Chủ nhật 8.11.2020 tiếng Phần Lan

 


XƯNG TỘI

·
Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ. Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại.

 

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


VỊ TRÍ

·
Ursininkatu 15 a
TURKU · PHẦN LAN

 

 


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com