TRANG ĐẦU


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ

CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

· Ecclesia Catholica Aboensis ·

 


THỜI SỰ

·
Chương trình hàng tuần
Những ngày Chúa Nhật và ngoại lệ
Lịch GOOGLE

 

VÀO THỨ BẢY 11.7.2020

Thánh Benedictô, Tu Viện Trưởng · Bổn mạng Âu Châu
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 

VÀO CHỦ NHẬT 12.7.2020

Chúa Nhật thứ 15 Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO CHỦ NHẬT 19.7.2020

Chúa Nhật thứ 16 Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ NAM 23.7.2020

Thánh Birgitta · Quan thầy của Thụy Điển và toàn Châu Âu
Lễ thánh bôn mang cua Giáo xư
 • 17.30  Giờ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Thánh Lễ kính

 


CÁC THÁNH LỄ

· TURKU ·

 

VÀO CÁC NGÀY CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển  |  Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ HAI HÀNG TUẦN

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BA HÀNG TUẦN

 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ TỨ HÀNG TUẦN

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

 • 17.30  Giơ Châu Thánh Thê  |  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ SÁU HÀNG TUẦN

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan

──

Các sơ dòng Birgitta hằng ngày

 • 06.10  Kinh sách và Kinh sáng
 • 16.00  Chuôi Mân Côi và Kinh chiều

 


CÁC THÁNH LỄ

· MIỀN THIỂU SỐ CÔNG GIÁO ·

 

EURAJOKI

Nhà thờ Tin Lành Thánh
Kukkapolku 2
 • Không có Thánh Lễ 1.6.-31.7.2020

 

MARIEHAMN

Nhà thờ Tin Lành Thánh S:t Mårtensgården
Hindersbölevägen 11
 • Không có Thánh Lễ 1.6.-31.7.2020

 

PORI

Nhà thờ Chính Thống giáo
Maantiekatu 46
 • Không có Thánh Lễ 1.6.-31.7.2020

 


XƯNG TỘI

·

Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ. Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


VỊ TRÍ

·
Ursininkatu 15 a
TURKU · PHẦN LAN

 

 


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com