· TRANG ĐẦU ·


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ

CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

· Ecclesia Catholica Aboensis ·

 


SẮP XẾ KHẲ CẤP
VÌ ĐẠI DỊCH CORONA VIRUS

 

Kính thưa giáo dân, để ngăn chặn các tình huống nguy hiểm, các biện pháp an ninh hiện đang được triển khai trong giáo phận và trong giáo xứ của chúng tôi để giảm thiểu rủi ro sức khỏe do coronavirus gây ra:
 • Chỉ những người không có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh cúm hoặc nhiễm coronavirus mới có thể tham gia thánh lễ. Những người có nguy cơ được yêu cầu ở nhà.
 • Phải duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét cho những người khác trong toàn nhà thờ.
 • Trong thánh lễ, lời chúc bình an sẽ không được chúc mừng bằng tay.
 • Nhà thờ chỉ được ngồi ở những nơi được đánh dấu. Các gia đình có thể ngồi chung vào nhiều nơi trên cùng một hàng ghế.
 • Không cần đặt chỗ.
 • Bắt buộc phải dùng khẩu trang.

──

· Có thể thay đổi ·
THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


THỜI SỰ

·
· Chương trình hàng tuần ·
· Những ngày Chúa Nhật và ngoại lệ ·
· Lịch GOOGLE ·
·

──

·

VÀO THỨ HAI 18.10.2021

Thánh Luca, Thánh Sử
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 

VÀO THỨ NĂM 21.10.2021

 • 17.30   Chuôi Mân Côi
 • 18.00   Thánh Lễ ngày thường tiếng Phần Lan

 

VÀO THỨ BẢY 23.10.2021

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 09.30   Giáo lý
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển hoặc Anh 
 • 13.00   Thánh Lễ gia đình

 

VÀO CHỦ NHẬT 24.10.2021

Chúa Nhật thứ 30 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ NĂM 28.10.2021

Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
 • 17.30   Chuôi Mân Côi
 • 18.00   Thánh Lễ kính

 

VÀO CHỦ NHẬT 31.10.2021

Chúa Nhật thứ 31 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


CÁC THÁNH LỄ

· TURKU ·

·

 

VÀO CÁC NGÀY CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển  |  Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt  |  Ba Lan  |  không có Thánh Lễ
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ HAI HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BA HÀNG TUẦN

 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ TỨ HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

 • 17.30   Giơ Châu Thánh Thê  |  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ SÁU HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
·

──

·

Các sơ dòng Birgitta hằng ngày

 • 06.10   Kinh sách và Kinh sáng
 • 16.00   Chuôi Mân Côi và Kinh chiều

 


CÁC THÁNH LỄ

· MIỀN THIỂU SỐ CÔNG GIÁO ·

·

 

EURAJOKI

Nhà thờ Tin Lành Thánh
Kukkapolku 2
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG BA LAN ·
 • 15.00 vào Chủ nhật 24.10.2021
 • 15.00 vào Chủ nhật 14.11.2021
·

──

·

MARIEHAMN

Nhà thờ Tin Lành Thánh S:t Mårtensgården
Hindersbölevägen 11
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG THỤY ĐIỂN  |  ANH 
 • 10.00 vào Thứ bảy 23.10.2021
 • 10.00 vào Thứ bảy 6.11.2021
·

──

·

PORI

Nhà thờ Chính Thống giáo
Maantiekatu 46
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG PHẦN LAN·
 • 17.00 vào Chủ nhật 14.11.2021

 


XƯNG TỘI

·
Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ. Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại.
THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


VỊ TRÍ

·
Ursininkatu 15 a
TURKU · PHẦN LAN

 

 


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com