· TRANG ĐẦU ·


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ

CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

· Ecclesia Catholica Aboensis ·

 


THỜI SỰ

·
· Chương trình hàng tuần ·
· Những ngày Chúa Nhật và ngoại lệ ·
· Lịch GOOGLE ·
·

──

·

VÀO CHỦ NHẬT 3.12.2023

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ TỨ 6.12.2023

Ngày quốc khánh Phần Lan 🇫🇮
Thánh Nicôla, Giám mục
 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 10.30   Thánh Lễ câu cho Tô quốc

 

VÀO THỨ SÁU 8.12.2023

Đưc Trinh Nư Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 18.00   Thánh Lễ kính

 

VÀO THỨ BẢY 9.12.2023

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 09.30   Giáo lý
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển trong Röda Korsgården
 • 13.00   Thánh Lễ gia đình

 

VÀO CHỦ NHẬT 10.12.2023

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan trong nhà thờ Tin Lành Thánh
 • 17.00   PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan trong nhà thờ Chính Thống giáo
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


CÁC THÁNH LỄ

· TURKU ·

·

 

VÀO CÁC NGÀY CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN

 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển  |  Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt  |  Ba Lan  |  Tagalog  |  không có Thánh Lễ
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ HAI HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BA HÀNG TUẦN

 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ TỨ HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ NĂM HÀNG TUẦN

 • 17.30   Giơ Châu Thánh Thê  |  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ SÁU HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 

VÀO CÁC NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN

 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
·

──

·

Các sơ dòng Birgitta hằng ngày

 • 06.10   Kinh sách và Kinh sáng
 • 16.00   Chuôi Mân Côi và Kinh chiều

 


CÁC THÁNH LỄ

· MIỀN THIỂU SỐ CÔNG GIÁO ·

·

 

EURAJOKI

Nhà thờ Tin Lành Thánh
Kukkapolku 2
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG BA LAN ·
 • 15.00 vào Chủ nhật 10.12.2023
·

──

·

KÖKAR

Nhà thờ Tin Lành Thánh
Hamnö
·CÁC THÁNH LỄ TIẾNG THỤY ĐIỂN ·
·

──

·

MARIEHAMN

Röda Korsgården
Västra Esplanadsgatan 5
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG THỤY ĐIỂN · 
 • 10.00 vào Thứ bảy 9.12.2023
 • 10.00 vào Thứ bảy 16.12.2023
·

──

·

PORI

Nhà thờ Chính Thống giáo
Maantiekatu 46
· CÁC THÁNH LỄ TIẾNG PHẦN LAN ·
 • 17.00 vào Chủ nhật 10.12.2023

 


XƯNG TỘI

·
Thời gian nửa tiếng nước Thánh Lễ. Xin đặt lịch hẹn qua số điện thoại.
THÔNG TIN LIÊN LẠC

 


VỊ TRÍ

·
Ursininkatu 15 a
TURKU · PHẦN LAN
·
· Thời tiết ở Turku ·
·

 

 


►  MỤC LỤC CHÍNH

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com