Giáo xứ tại Turku

Thánh Brigitta và Chân phước Hemming

 

NHỮNG NGÀY CHÚA NHẬT VÀ
NHỮNG NGÀY NGOẠI LỆ CHO ĐẾN KHI 31.12.2019

 


 

Vào thứ bảy 23.11.2019

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 24.11.2019

Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ bảy 30.11.2019

Thánh Andrê, Tông Đồ
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 


VÀO CHỦ NHẬT 1.12.2019

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 11.30  Hội chợ ★
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ sáu 6.12.2019

Ngày quốc khánh Phần Lan 🇫🇮
Thánh Nicôla, Giám mục
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.30  Thánh Lễ câu cho Tô quốc

 


Vào thứ bảy 7.12.2019

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00   TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 8.12.2019

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ hai 9.12.2019

Đưc Trinh Nư Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
 • 18.00  Thánh Lễ kính

 


Vào thứ bảy 14.12.2019

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 15.12.2019

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ bảy 21.12.2019

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 22.12.2019

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ ba 24.12.2019

Lễ Vong Giáng sinh
 • 18.00  Không có Thánh Lễ
 • 24.00  Thánh Lễ mục đông Đêm Giáng sinh

 


VÀO THỨ TỨ 25.12.2019

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ trong và lễ buộc ★
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 16.00  TẠI PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ nam 26.12.2019

Thánh Stêphanô, Tử đạo
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 17.30  Không có Giơ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Không có Thánh Lễ

 


Vào thứ sáu 27.12.2019

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 


Vào thứ bảy 28.12.2019

Các Thánh Anh Hài, Tử đạo
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 


VÀO CHỦ NHẬT 29.12.2019

Thánh Gia Thât
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ ba 31.12.2019

 • 18.00  Thánh Lễ Tạ Ơn

 


 

Lịch Thánh Lễ của khả dụng cũng thế tại đây

 


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU TIẾNG VIỆT

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi