Chuyên mục: Những ngày Chúa Nhật và những ngày ngoại lệ


 

Giáo xứ tại Turku

Thánh Brigitta và Chân phước Hemming

 

Những ngày Chúa Nhật và những ngày ngoại lệ cho đến khi 10.11.2019

 


Vào thứ bảy 21.9.2019

Thánh Mátthêu, Tông Đồ Thánh Sử
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 22.9.2019

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Năm Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ bảy 28.9.2019

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 29.9.2019

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Sáu Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ bảy 5.10.2019

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 16.00  TẠI NAANTALI: Thánh Lễ trong nhà thờ tu viện

 


VÀO CHỦ NHẬT 6.10.2019

Thánh Brigitta · Quan thây cua Thụy Điên và toàn Châu Âu
Lễ thánh bôn mang cua Giáo xư
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ bảy 12.10.2019

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 13.10.2019

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Tám Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ sáu 18.10.2019

Thánh Luca, Thánh Sử
 • 07.30  Thánh Lễ kính
 • 18.00  TẠI PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 20.10.2019

Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Chín Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ bảy 26.10.2019

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 27.10.2019

Chúa Nhật thứ Ba Mươi Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ bảy 2.11.2019

Lễ Các Đẳng Linh Hồn
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 12.00  Buôi câu nguyên tại Nghia Trang

 


VÀO CHỦ NHẬT 3.11.2019

Lễ Các Thánh Nam Nư
 • 09.00 Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30 Thánh Lễ kính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ sáu 9.11.2019

Cung hiến Đên thờ Thánh Gioan Latêranô
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 


VÀO CHỦ NHẬT 10.11.2019

Chúa Nhật thứ Ba Mươi-Hai Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


 

Lịch Thánh Lễ của khả dụng cũng thế tại đây

 


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU TIẾNG VIỆT

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi