Chuyên mục: Những ngày Chúa Nhật và những ngày ngoại lệ


 

Giáo xứ tại Turku

Thánh Brigitta và Chân phước Hemming

 

NHỮNG NGÀY CHÚA NHẬT VÀ
NHỮNG NGÀY NGOẠI LỆ CHO ĐẾN KHI 31.12.2019

 


 

Vào thứ bảy 23.11.2019

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 24.11.2019

Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ bảy 30.11.2019

Thánh Andrê, Tông Đồ
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 


VÀO CHỦ NHẬT 1.12.2019

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 11.30  Hội chợ ★
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ sáu 6.12.2019

Ngày quốc khánh Phần Lan 🇫🇮
Thánh Nicôla, Giám mục
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.30  Thánh Lễ câu cho Tô quốc

 


Vào thứ bảy 7.12.2019

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00   TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 8.12.2019

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ hai 9.12.2019

Đưc Trinh Nư Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội
 • 18.00  Thánh Lễ kính

 


Vào thứ bảy 14.12.2019

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 15.12.2019

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ bảy 21.12.2019

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 22.12.2019

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ ba 24.12.2019

Lễ Vong Giáng sinh
 • 18.00  Không có Thánh Lễ
 • 24.00  Thánh Lễ mục đông Đêm Giáng sinh

 


VÀO THỨ TỨ 25.12.2019

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh
Lễ trong và lễ buộc ★
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 16.00  TẠI PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ nam 26.12.2019

Thánh Stêphanô, Tử đạo
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 17.30  Không có Giơ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Không có Thánh Lễ

 


Vào thứ sáu 27.12.2019

Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 


Vào thứ bảy 28.12.2019

Các Thánh Anh Hài, Tử đạo
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 


VÀO CHỦ NHẬT 29.12.2019

Thánh Gia Thât
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


Vào thứ ba 31.12.2019

 • 18.00  Thánh Lễ Tạ Ơn

 


 

Lịch Thánh Lễ của khả dụng cũng thế tại đây

 


►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU TIẾNG VIỆT

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi